Darmowa wysyłka przy zakupach powyżej 300 zł.

Reklamacje

Warunki gwarancji i reklamacje

Do ewentualnej reklamacji towaru mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy nr 89/2012 Dz. U. Rep. Czeskiej Kodeksu cywilnego, w szczególności § 2161 do § 2174.

 

Okres gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie odbioru towaru przez kupującego. Dokument księgowy – faktura – pełni funkcję karty gwarancyjnej.

Okres gwarancji udzielany jest przez okres wskazany na opakowaniu produktu. Jeżeli na opakowaniu nie jest podany okres gwarancji, ustala się go na okres dwóch lat.

Gwarancja nie obejmuje zużycia towaru (lub jego części) spowodowanego normalnym użytkowaniem oraz innych przypadków wymienionych w § 2167 Kodeksu Cywilnego. Technicko-kvalitativní prvky RKS Porkert  jsou uvedeny na konci těchto obchodních podmínek.


Procedura reklamacyjna

Reklamacje Kupującego rozpatrywane są przez Sprzedawcę za pośrednictwem podanego powyżej adresu elektronicznego lub drogą pocztową. Sprzedawca prześle informację o rozpatrzeniu reklamacji kupującego na adres elektroniczny kupującego lub pocztą na adres podany w tym celu przez kupującego. Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu informację o dalszym postępowaniu. Sprzedawca zaleca wysyłkę towaru w oryginalnym opakowaniu lub odpowiednim opakowaniu transportowym, gdyż nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia mechaniczne powstałe przed odbiorem towaru.Rozpatrzenie reklamacji

Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozpatrzy reklamację konsumenta niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do terminu tego nie wlicza się czasu właściwego dla rodzaju produktu niezbędnego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacja, w tym usunięcie wady, powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Przekroczenie tego terminu traktowane jest jako istotne naruszenie umowy. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego telefonicznie lub mailowo.Pliki cookies
This e-shop and partners need your consent to use individual data so that they can show you information about your interests, among other things. You will give your consent by clicking on the „I agree“ button.